149. Tôm Càng Xanh Rang muối Hoặc Me (5 pcs) Jumbo fresh water shrimp stir fried w/house sauce or tamarind sauce

$32.95

149. Tôm Càng Xanh Rang muối Hoặc Me (5 pcs) Jumbo fresh water shrimp stir fried w/house sauce or tamarind sauce

$32.95

Category: