127b. Lẩu Khổ Qua Chả Cá Thác Lác – Bitter Melon & Fish Paste Served in Hot Pot

$41.95

Bitter melon & fish paste served in hot pot served with rice noodle.

127b. Lẩu Khổ Qua Chả Cá Thác Lác – Bitter Melon & Fish Paste Served in Hot Pot

$41.95

Category: