72. Cơm Gà Dai Roti Và Bì – Special Marinade in 5 Spicy (Chicken Leg Bone-in) & Seasoned Pork

$17.95

The rich flavor of chicken leg bone-in and delicious seasoned pork with rice serve with sauce.

72. Cơm Gà Dai Roti Và Bì – Special Marinade in 5 Spicy (Chicken Leg Bone-in) & Seasoned Pork

$17.95