105. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken Stir Fried w/Vegetables & Crispy Chow Fun

$17.95

The chow fun are crispy and delicious mixed with Pork, Beef, Chicken stir fried with vegetables serve with sauce.

105. Hủ Tiếu Áp Chảo Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken Stir Fried w/Vegetables & Crispy Chow Fun

$17.95