127c. Lẩu Hải Sản Đặc Biệt: Cua (1pcs), Tôm hùm (2pcs), Nghêu (2lbs), Cá Tuyết (1pcs)

$71.95

Beef & lamp served in fire pot w/noodles & vegetables.

127c. Lẩu Hải Sản Đặc Biệt: Cua (1pcs), Tôm hùm (2pcs), Nghêu (2lbs), Cá Tuyết (1pcs)

$71.95

Category: