22. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt hoặc Gỏi Cung Đình – Lotus Root or Cong Gai Vegetables w/Shrimp & Pork Salad

$19.95

Lotus root or Cong gai vegetables w/shrimp & pork salad.

22. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt hoặc Gỏi Cung Đình – Lotus Root or Cong Gai Vegetables w/Shrimp & Pork Salad

$19.95

Category: