74. Cơm Chiên Đặc Biệt: Tôm, Heo, Bò, Gà – Combination Fried Rice: Shrimp, Pork, Beef, Chicken

$17.95

The combination of shrimp, pork, beef, chicken and delicious fried rice.

74. Cơm Chiên Đặc Biệt: Tôm, Heo, Bò, Gà – Combination Fried Rice: Shrimp, Pork, Beef, Chicken

$17.95