104. Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken Stir Fried w/Vegetables & Chow Fun

$16.95

The delicious Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken stir fried w/vegetables and chewy chow fun served with sauce.

104. Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm: Heo, Bò, Gà – Pork, Beef, Chicken Stir Fried w/Vegetables & Chow Fun

$16.95